IP telefonijas iespējas


Kanāli (Trunks)

Iespējams izmantot ne tikai sip.balticom.lv kanālu, bet arī citus, piemēram, ar ārzemju numuriem. Lai izmantot tādu kānalu, nepieciešams uzzināt visus parametrus pie kompānijas, kas nodrošina to. Kanālus var izmantot specifiskā secībā, piemēram, 2 kanālus var nokonfiguret tā, lai zvani tiktu veikti caur otro kanālu (rezerves), ja pirmais (pamata) kanāls ir nobrucis.

Ienākošo zvanu maršrutēšana (Inbound Routes)

Ienākošo zvanu maršrutēšana atbilstoši dotiem noteikumiem. Piemēram, zvanot uz numuru 2XXXXXXX, zvans tiks novirzīts uz interaktīvo balss atbildi (IVR), bet zvanot uz numuru 6XXXXXXX, zvans tiks novirzīts tieši pie noteikta operatora.

Izejošo zvanu maršrutēšana (Outbound Routes)

Izejošo zvanu maršrutēšana no centrāles. Piemēram, atļauja znanīt tikai uz iekšējiem numuriem centrāles robežās bez iespējas zvanīt uz ārejiem numuriem, vai aizliegums zvanīt uz ārzemju numuriem.

Numura noteicējs (Caller ID)

Interaktīva balss atbilde (IVR)

Ļauj izveidot interaktīvu izvēlni, kurā tiek izrunātas balss frāzes, nospiežot noteiktas pogas. Piemēram, klients piezvanīja uzņēmumam, noklausījās sveicienu un pēc tam viņam jāpiespiež 1, 2 vai 3, lai izvēlēties saziņas valodu vai uzņēmuma nodaļu.

Zvanu apstrādes algoritmi, pamatojoties uz datumu un laiku un piekļuves ierobežojumi pēc laika (Time Conditions)

Ļauj izveidot dažadus maršrutus priekš darba dienam un brīvdienam. Piemēram, no 09:00 līdz 17:00 visi ienākošie zvani tiks novirzīti pie operatora A, no 17:00 līdz 23:00 pie operatora B, bet no 23:00 līdz 09:00 visi zvani tiks pāradresēti uz mobilo numuru 2XXXXXXX.

Izejošo/ienākošo zvanu selektīvais ierobežojums (Blacklist)

Ļauj ievietot numurus "melnajā sarakstā", lai aizliegt zvanus no tiem un uz tiem.

Rindas prioritāte (Queue Priority)

Rindas prioritāte iz vajadzīga gadījumos, kad operators sastāv vairākās rindās. Piemēram, operators sastav rindā A un B. Abās rindās nonāk zvans kamēr operators runa ar klientu. Dotajā gadījumā lielāka rindas prioritāte noteiks kurš no zvaniem nonāks pie operatora nākamais.

Zvana stratēģija rindā (Ring Strategy)

Iespēja izvēlēties noteiktu algoritmu, pēc kura tiks izsaukti operatori, kas atrodas rindā:

Atbildes gaidīšanas laiks (Wait Time)

Iespēja iestatīt maksimālo laiku, līdz kuram uz zvanu jāatbild. Var iestatīt gan rindai, gan arī katram operatoram.

Paziņojumi par neabildētiem zvaniem uz e-pastu (Missed Call)

Informācijas nosūtīšana no visiem esošiem numuriem uz vienu e-pasta adresi. Ir iespējams arī nosūtīt informāciju no katra esoša numura uz attiecīgo adresi.

Mainīt zvanītāja vārdu (Set Caller ID)

Iespēja pievienot prefiksu, piemēram, LV: vai RU:, lai zināt kādu saziņas valodu ir izvēlējies klients, kas piezvanīja.

Nosacīta un beznosacījuma zvanu pārsūtīšana (Call Transfer)

Ērtai zvanu pārsūtīšanai no viena abonenta uz otro vai uz papildus servisiem (konference, izvēlne). Beznosacījuma pārsūtīšana - ##(numurs). Nosacīta pārsūtīšana - *2(numurs). Nosacīta pārsūtīšana paredz atbildes uzgaidīšanu no saņemēja puses pirms pārsūtīšana.

Zvana aizturēšana (Call Hold) un gaidīšanas mūzika (Music On Hold)

Ļauj pārtraukties sarunas laikā, sazvanīt citu numuru un pēc tam atgriezties. Tipisks lietojuma gadījums ir īsa konsultācija, kad persona, kas pieņēma zvanu, nezina atbildi un sazinās ar savu kolēģi, lai saņemt precizējumu, un pēc tam atgriežas pie klienta.

Paziņojums par jaunu zvanu (Call Waiting)

Gadījumā, ja izsauktais operators jau ir aizņemts, paziņo tam par jauno ienākošo zvanu. Šī funkcija ļauj sarunas laikā apzināties par ienākošiem zvaniem un, ja nepieciešams, pārslēgties uz svarīgāku zvanu.

Zvanu pāradresācijas iestatīšana (Call Forward)

Zvanu pāradresācija pēc nosacījumiem "aizņemts", "nav pieejams", "neatbild" uz noteikto saziņas numuru.

Zvana parkošanās (Call Parking)

Ļauj "noparkot" zvanu, pāradresējot to uz noteiktu servisa numuru (pēc noklusējuma 70), nolikt klausuli, pāriet pie cita aparata un atjaunot pārtrauktu sarunu, piezvanot uz slota numuru, kurā tika noparkots klients.

Zvana pārņemšana (Call Pickup)

Gadījuma, kad zvana cits telefona aparats, kas atrodas tajā pašā pārņemšanas grupā, var pārņemt ienākošo zvanu uz savu aparatu bez nepieciešamības pacelt kolēģa klausuli.

Sarunas ieraksts (Call Recording)

Iespēja ierakstīt ienākošus un izejošus zvanus ar sekojošu iespēju lejupielādēt vai klausīties audio ierakstus tiešsaistē.

Balss pasts (Voicemail)

Dod iespēju zvanītājam atstāt balss paziņojumu, kas tiks nosūtīts uz iestatījumos norādīto operatora e-pastu. Balss paziņojums tiks pievienots e-pastam audio faila veidā. Turklāt, operators var pārbaudīt balss pastu pārlūkā.

MGM panel

Satur sevī 3 ieliknes: Call Records, Reports, Custom Reports.

Integrācija

IP telefoniju var integrēt ar citiem sakaru risinājumiem, piemēram, ar programmu FOP2, kas ļauj kontrolēt katras rindas vai atsevišķi viena vai visu operatoru ienākošo/izejošo zvanu plūsmu. Sīkāka informācija par FOP2 programmu ir atrodama šeit.

Pārdošanas komanda
+371 26 130 130
Atbalsta komanda
+371 26 130 130